Tủ điện HanJin S531 điều khiển thông qua Smart phone

Chức năngCác loại động cơ sử dụng
 • Báo quá A – Thấp A
 • Báo Quá Vôn – Thấp Vôn
 • Báo cạn – Báo đầy
 • Chống mất pha
 • Sử dụng điện 1 pha
 • Sử dụng điện 3 pha các loại:
  – 0.75 – 4Kw
  – 5.5Kw – 7.5Kw
  – 7.5Kw – 15Kw
Danh mục: