Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-750 750W | Công ty Động Lực