Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-370 370W | Công ty Động Lực