Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-1100S/2 1.1KW | Công ty Động Lực