Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-1500S/2 1.5KW | Công ty Động Lực