Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-2200S/2 2.2KW | Công ty Động Lực