Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-3000S/2 3.0KW | Công ty Động Lực