Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-550/2 0.55KW | Công ty Động Lực