Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-550S/2 0.55KW | Công ty Động Lực