Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-200 200W | Công ty Động Lực