Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-2200S 2.2KW | Công ty Động Lực