Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-250 250W | Công ty Động Lực