Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-3000S 3.0KW | Công ty Động Lực