Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-550 550W | Công ty Động Lực