Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-5500S 5.5KW | Công ty Động Lực