Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-7500S 7.5KW | Công ty Động Lực