Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-750S 0.75KW | Công ty Động Lực