Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-90 90W | Công ty Động Lực