Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-4000S 4.0KW | Công ty Động Lực